Donate

Apie mus

Apie mus

LIETUVOS ORCHIDĖJININKŲ DRAUGIJA

 

Bendraminčių grupelė susibūrė gerokai anksčiau, nei įkurta pati Draugija. Kelerius metus brandinę oficialios organizacijos įkūrimo idėją, orchidėjų augintojai susivienijo, ir 2010 m. balandžio 28 d. buvo įregistruota Lietuvos orchidėjininkų draugija.

Draugijos veiklos tikslai:

– saugoti, tirti ir populiarinti gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos augalus Lietuvoje bei už jos ribų;

– vienyti Draugijos narius mėgėjus bei profesionalus bendrai veiklai, padėti nariams keistis informacija, stiprinti tarpusavio ryšius, skatinti bendradarbiavimą ir plėsti jų akiratį;

– atstovauti Draugijos narius tarptautinėse panašaus pobūdžio organizacijose, tarpininkauti Lietuvos Respublikos įstaigose ir organizacijose, sprendžiant Draugijos nariams svarbius klausimus, ginant teisėtus Draugijos narių interesus.

Siekdama savo tikslų Draugija sprendžia šiuos uždavinius:

– skatina Draugijos narių mėgėjų bei profesionalų, bendradarbiavimą tarpusavyje; rūpinasi Draugijos narių kvalifikacijos kėlimu;

– remia Draugijos narius vykdant mokslinę, gamtosauginę, švietėjišką, bei kultūrinę veiklą;

– skatina narius tirti ir auginti gegužraibinius (Orchidaceae) augalus, didesnį dėmesį skiriant rūšims, o ne jų hibridams; plėtoti ir dokumentuoti kolekcijas, dauginti ir platinti dirbtinėmis sąlygomis padaugintus augalus;

– aktyviai dalyvauja gamtosauginėje veikloje Lietuvos gegužraibiniams augalams ir kitiems retiems augalams išsaugoti jų natūraliose buveinėse; konsultuoja Lietuvos gegužraibinių augalų apsaugos ir augimviečių (buveinių) tvarkymo klausimais; šioje veikloje skatina dalyvauti ir visuomenę;

– dalyvauja ekspertizėse identifikuojant Lietuvos ir užsienio gegužraibinius (Orchidaceae) augalus; konsultuoja atogrąžų orchidėjų bei jų hibridų auginimo ir dauginimo klausimais;

– teikia siūlymus ir konsultuoja dėl gegužraibinių augalų įvežimo/išvežimo į/iš Lietuvos respubliką/os, karantino organizavimo ir CITES dokumentacijos klausimais;

– organizuoja paskaitas, seminarus, temines konferencijas, parodas, apžiūras, konkursus ir kitus renginius, skirtus gegužraibinių (Orchidaceae) augalų populiarinimui, kolekcijų bei tyrimų medžiagos pristatymui;

– organizuoja pažintines ar mokslines ekskursijas gegužraibiniams (Orchidaceae) augalams ir jų aplinkai pažinti/tirti Lietuvoje ir kitose šalyse;

– užmezga ir plečia ryšius su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, mokslo įstaigomis, orchidėjų veislynais ir kolekcionieriais, atstovauja savo nariams tarptautinėse šio profilio organizacijose;

Tai keletas punktų iš mūsų veiklos, tačiau, žinoma, daugiausiai dėmesio skiriama orchidėjų kolekcionavimui ir auginimui.

Mūsų Draugija vienija apie 40 oficialių narių, tačiau bendraminčių yra kur kas daugiau – apie 600.

Kadangi orchidėjos Lietuvoje tapo labai populiariais kambariniais augalais, bendraminčiams suvienyti ir pasidalinti savo džiaugsmais, nusivylimais, patirtimi, aptarti ir išspręsti iškilusius klausimus, Draugija turi sukūrusi savo tinklalapį ir forumą. Adresas: www.orchids.lt.

Draugijos nariai taip pat bendrauja ir palaiko gražius santykius su Lietuvos rožininkų draugija, sukulentų ir vabzdžiaėdžių augalų augintojais. Kartu su savo draugais organizuojame egzotinių augalų parodas, išvykas, seminarus.

Be abejo, palaikome ryšius ir su panašiomis užsienio organizacijomis. Labai gražūs ryšiai yra užsimezgę su Latvijos orchidėjų ir egzotinių augalų draugija LOEADA, dalyvaujame vieni kitų organizuojamose parodose. Taip pat bendraujame su Vokietijos, Olandijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Peru, Ekvadoro orchidėjų augintojais. Keliaujame į Europoje organizuojamas orchidėjų parodas.

Lietuvos orchidėjininkų draugija leidžia žurnalą „ORCHIDĖJOS“. Žurnale aprašome gegužraibinius augalus, jų auginimą, istoriją, naujoves. Žurnalą galima prenumeruoti.

Kol kas mūsų būrys yra nedidelis, bet čia susirinkę labai smagūs ir draugiški žmonės. Mes pasiryžę dar labiau praplėsti žinias ir išpopuliarinti gegužraibinių augalų auginimą. Vienas iš Lietuvos orchidėjininkų draugijos uždavinių yra supažindinti su Lietuvoje augančiais gegužraibiniais augalais plačiąją visuomenę. Jų mūsų miškuose, laukuose ir pelkėse auga apie 36 rūšis, kai kurie yra maži ir nepastebimi, kiti gana dideli ir įspūdingi, tačiau visos rūšys, kad ir kaip būtų gaila, yra nykstančios, todėl Lietuvos orchidėjininkų draugijos nariai yra pasiryžę padėti išlikti šiems nepaprastiems augalams.

Draugijos nariu tapti visai nesudėtinga: tiesiog asmuo turi būti pilnametis, domėtis gegužraibiniais augalais, pritarti draugijos veiklai, būti aktyvus ir norintis bendrauti, ir visai nebūtina turėti neaprėpiamo dydžio kolekciją ar didelę augintojo patirtį. Jeigu norite pabendrauti, pasidalinti mintimis, gerai praleisti laiką, keistis augalais, dalyvauti ekspedicijose ir t. t., kviečiame į savo būrį