Donate

Veikla

    Lietuvos orchidėjininkų draugija yra 2010 m. balandžio mėn. juridiškai registruota savanoriška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos augalais, jų apsauga, auginimu, dauginimu, kolekcionavimu, selekcija, moksliniais tyrimais, platinimu ir populiarinimu.

Pagrindiniai draugijos veiklos tikslai yra:

– saugoti, tirti ir populiarinti gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos augalus Lietuvoje bei už jos ribų;

– vienyti Draugijos narius mėgėjus bei profesionalus bendrai veiklai, padėti nariams keistis informacija, stiprinti tarpusavio ryšius, skatinti bendradarbiavimą ir plėsti jų akiratį;

– atstovauti Draugijos narius tarptautinėse panašaus pobūdžio organizacijose, tarpininkauti Lietuvos Respublikos įstaigose ir organizacijose sprendžiant Draugijos nariams svarbius klausimus, ginant teisėtus Draugijos narių interesus.

 

Siekdama savo tikslų Draugija sprendžia šiuos uždavinius:

 

– skatina Draugijos narių mėgėjų ir profesionalų bendradarbiavimą; rūpinasi Draugijos narių kvalifikacijos kėlimu;

– remia Draugijos narius vykdant mokslinę, gamtosauginę, švietėjišką ir kultūrinę veiklą;

– aktyviai dalyvauja gamtosauginėje veikloje Lietuvos gegužraibiniams augalams ir kitiems retiems augalams išsaugoti jų natūraliose buveinėse; konsultuoja Lietuvos gegužraibinių augalų apsaugos ir augimviečių (buveinių) tvarkymo klausimais; šioje veikloje skatina dalyvauti ir visuomenę;

– organizuoja paskaitas, seminarus, temines konferencijas, parodas, apžiūras, konkursus ir kitus renginius, skirtus gegužraibinių (Orchidaceae) augalų populiarinimui, kolekcijų bei tyrimų medžiagos pristatymui;

– organizuoja pažintines ar mokslines ekskursijas gegužraibiniams (Orchidaceae) augalams ir jų aplinkai pažinti/tirti Lietuvoje bei kitose šalyse;

– kitus numatytus Draugijos įstatuose uždavinius.

 

Tikslams įgyvendinti ieškome partnerių bei patys siekiame tapti ir kitų organizacijų, susijusių panašiais tikslais ir uždaviniais, nariais.

 

Išsamiau apie Lietuvos orchidėjininkų draugijos veiklą galima sužinoti forume, žurnale „Orchidėjos“ ir skiltyje Naujienos.

 

Veiklos archyvas:

2016 metai

2016 metais draugijos nariai organizavo ir dalyvavo Draugijos rengiamuose, renginiuose ir veikloje:

2016 m. vasario 20 d. LOD narių ir Internetinio forumo dalyvių susitikimas. Vilnius

2016 m. kovo 19 d. Ataskaitinis susirinkimas už 2015 metus

2016 m. birželio 11 d. LOD narių ir orchidėjų mylėtojų išvyka į Dieveniškių istorinį regioninį parką apžiūrėti žydinčių lietuviškų gegužraibinių augalų.

2016 m liepos 9 d. LOD narių susitikimas. Kaunas

2016 m liepos 29 – 31 d. LOD narių šeimų vasaros stovykla.

2016 m. rugsėjo 9-11 d. LOD organizuota tarptautinė egzotinių augalų paroda. Raudondvaris.

2016 m. buvo išleisti 4 LOD leidžiamo žurnalo „Orchidėjos“ numeriai. Žurnaluose rašoma apie rūšinius ir hibridinius gegužraibinius augalus, jų priežiūrą, keliones ir parodas, susijusias su orchidėjomis.

2016 m. taip pat veikė ir LOD sukurtas internetinis tinklapis orchids.lt bei jo forumas.

2015 metai

– 2015 m. vasario 28 dieną LOD Kaune organizavo seminarą-diskusiją apie orchidariumus.

– 2015 m. kovo 28 dieną LOD Vilniuje oragnizavo praktinį orchidėjų persodinimo seminarą.

– 2015 m. birželio 14 dieną LOD nariai keliavo į Labanoro regioninį parką apžiūrėti žydinčių lietuviškų gegužraibinių augalų.

– 2015 m. rugsėjo 25-27 dienomis LOD dalyvavo parodoje „Augalų labirintai“.

2014 metai

– 2014 m. balandžio 6 dieną LOD Vilniuje organizavo susitikimą ir pabendravimą apie raibuoles.

– 2014 m. gegužės 24 dieną LOD delegacija kartu su forumiečiais lankėsi Rygoje, Gamtos istorijos muziejuje vykusioje orchidėjų parodoje.

– 2014 m. birželio 8 dieną LOD nariai vyko į Sartų regioninio parko pelkes ieškoti lietuviškų gegužraibinių augalų.

– 2014 m. rugsėjo 26–28 dienomis LOD organizavo tarptautinę egzotinių augalų parodą „Žali horizontai 2014“

– 2014 m. lapkričio 14 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių centre LOD organizavo seminarą „Lietuvoje įsigytų orchidėjų auginimo pradžiamokslis“.

– 2014 m. lapkričio 15 dieną LOD organizavo seminarą Vilniuje tema „Kambarinių augalų apsaugos priemonės“ su pranešėja UAB „Vitera“ agronome dr. Elena Surviliene.

2013 metai

– 2013 m. kovo 1 dieną LOD Kaune organizavo seminarą apie falenopsių auginimą.

– 2013 m. kovo 23 dieną LOD Vilniuje organizavo praktinį orchidėjų persodinimo seminarą.

– 2013 m. balandžio 13 d. Vilniuje LOD dalyvavo „Kambarinių augalų mylėtojų dienoje“, sodo centre „Žaliasis centras“.

– 2013 m. balandžio 27 d. LOD delegacija kartu su forumiečiais lankėsi Rygoje, Gamtos istorijos muziejuje vykusioje orchidėjų parodoje.

– 2013 m. birželio 12-13 dienomis LOD nariai pristatė orchidėjų ekspoziciją Vilniuje, prekybos centre „Panorama“

– 2013 m. rugsėjo 27-29 dienomis LOD dalyvavo penktojoje tradicinėje augalų parodoje „Augalų labirintai“.

– 2013 m. spalio 11-14 dienomis LOD delegacija lankėsi orchidėjų parodoje Prahoje.

– 2013 m. spalio 26 dieną LOD Kaune organizavo seminarą „Netradiciniai orchidėjų auginimo būdai“.

– 2013 m. lapkričio 30 dieną LOD organizavo seminarą Vilniuje tema „Noriu savo orchidariumo“ su pranešėju Egidijumi Pranaičiu.

2012 metai

– 2012 m. sausio 15 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą apie orchidėjų žadinimą iš žiemos miego ir apie vandas.

– 2012 m. vasario 19 dieną LOD Kaune organizavo seminarą apie raibuoles ir jų auginimą, bei apie orchidėjų auginimą ant blokų.

– 2012 m. kovo 18 dieną LOD Vilniuje organizavo praktinį seminarą, kuriame buvo mokoma persodinti orchidėjas.

– 2012 m. balandžio 2 dieną LOD nariai pristatinėjo orchidėjų ekspozicijas Vilniaus ir Kauno „Senukų“ prekybos centruose.

– 2012 balandžio 12-15 dienomis LOD delegacija lankėsi orchidėjų parodoje Budapešte.

– 2012 m. gegužės 18–20 dienomis LOD organizavo tradicinę egzotinių augalų parodą „Žali horizontai 2012“.

– 2012 m. rugsėjo 28–30 dienomis LOD dalyvavo ketvirtojoje tradicinėje augalų parodoje „Augalų labirintai“.

– 2012 m. spalio 27 dieną LOD Kaune organizavo seminarą apie katlėjų auginimą.

– 2012 m. gruodžio 1 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą apie falenopsių auginimą.

2011 metai

– 2011 m. sausio 23 dieną LOD Kaune organizavo seminarą „Odontoglossum ir Oncidium hibridai bei jų auginimas“.

– 2011 m. vasario 27 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą „Katlėjos ir jų auginimas“.

– 2011 m. kovo 19 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą „Priemonės, skirtos kovai su ligomis ir kenkėjais. Orchidėjų tręšimas“. Šio seminaro metu vyko ir praktinis orchidėjų persodinimo užsiėmimas.

– 2011 m. balandžio 15–17 dienomis LOD organizavo tradicinę egzotinių augalų parodą „Žali horizontai 2011“.

– 2011 m. birželio 01–05 dienomis Rygoje Gamtos istorijos muziejuje LOD dalyvavo Latvijos orchidėjų ir egzotinių augalų augintojų draugijos (LOEDA) organizuotoje parodoje „Orchidėjos, egzotiniai augalai ir povandeninis pasaulis“.

– 2011 m. birželio 26 dieną LOD nariai ir jų svečiai aplankė Lietuvos gegužraibinių augalų augimvietes.

– 2011 m. spalio 24 dieną LOD Marijampolėje organizavo seminarą apie orchidėjų auginimą.

– 2011 m. lapkričio 20 dieną LOD Kaune organizavo seminarą apie vandas ir orchidėjų priežiūrą žiemą.

– 2011 m. gruodžio mėn. 11 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą apie gražialapes orchidėjas ir orchidėjų priežiūrą žiemą.

2010 metai

– 2010 m. gegužės 28–30 dienomis LOD organizavo egzotinių augalų parodą „Žali horizontai“ Raudondvaryje (daugiau informacijos ir atsiliepimų skaitykite forume).

– 2010 m. birželio 20 dieną LOD nariai ir jų svečiai aplankė Lietuvos gegužraibinių augalų augimvietes Aukštadvario regioniniame parke (daugiau informacijos pirmajame žurnalo „Orchidėjos“ numeryje).

– 2010 m. rugsėjo 24–26 dienomis LOD dalyvavo trečiojoje tradicinėje augalų parodoje „Augalų labirintai“ (daugiau informacijos forume ir antrajame žurnalo „Orchidėjos“ numeryje).

– 2010 m. rugsėjo mėnesį išspausdintas pirmasis žurnalo „Orchidėjos“ numeris.

– 2010 m. spalio 23 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą „Masdevallia genties augalai ir jų auginimas“.

– 2010 m. lapkričio 21 dieną LOD Kaune organizavo seminarą „Cymbidium genties augalai ir jų auginimas“.

– 2010 m. gruodžio 12 dieną LOD Vilniuje organizavo seminarą „Dendrobium genties augalai ir jų auginimas. Kaip išsirinkti orchidėją tinkamą namams“.